Herinneringen aan de V Geslachten in de kerk van Hoegaarden

De grafsteen van pastoordeken Henricus Peeters voor het zijaltaar van het H.Sacrament, aan de Zuidkant. De tekst is nog mooi leesbaar, maar het wapen is weggehakt.

Hetzelfde is gebeurd met het wapenschild van de tweede grafsteen die zich nog in de kerk bevindt, voor het altaar van O.L.Vrouw aan de Noordkant, de grafsteen van de familie de Loyers. De wapenschilden zijn verwijderd bij het begin van de Franse overheersing.

In de Noordelijke zijbeuk staat een portiekaltaar toegewijd aan O.L.Vrouw, bekroond met kruis, in fronton wapenschild, in portiek beeld van O.L.Vrouw Onbevlekte Ontvangenis met Kind, op predella in reliëf Mariamonogram, op altaartafel in medaillon buste van O.L.Vrouw met Kind, 1ste helft van de 18de eeuw (?), gemarmerd en beschilderd hout . Het zou niet verbazingwekkend zijn moest dat altaar ook al gestaan hebben in de voormalige kerk. Maar wat nog meer de verbazing opwekt is het wapenschild, dat met de klavers en de merels van de familie Sweerts van Hoegaarden. Wij kunnen stellen dat het altaar een gift is geweest van Sweerts aan de kerk. En het wapenschild is niet weggehaald in de troebele tijd van de Franse periode! Waarschijnlijk is het toen niet opgevallen en dus ontsnapt aan het fanatisme tegen alles wat refereerde naar de vorige tijd.

De zilveren godslamp, aan het altaar van het Heilig Sacrament, is een schenking van gewezen pastoor-deken Henricus Peeters en is van de 1ste helft van de 18de eeuw.

De begraafplaatsen in de crypte waarin een groot aantal leden van de V Geslachten begraven zijn.