februari 2011

Servaes Sweerts

De gilde van den swarten merel of het Servaes Sweertsgeslacht (1768)

Henri Hoebancx

In 1727 huwde Marie Anne Sweerts (Hoeg. 1702-1765) met sieur Henri Hoebancx (Attenhoven ca 1699-Hoeg 1752) uit Attenhoven, rijke pachterszoon verwant aan de geslachten Lowet de Wotrange en Hannoset.
Zij bewoonden de Paradijshoeve, over het Arendsnest.
Onder hun afstammelingen vallen de families Vandenbempt, Lintermans, Van Hagendoren, Cher (Huy), Bouvier (Dongelberg) en Droch;
Ausloos, ’s Jegers, Claes, Mineur, Minnaert, Rabbelier,Mensels, De Buysscher, de Backer, Saenen, Van Grambesen,Van herwegen, Joseph, Vaes, Peeters, Stes, Sijs, Poppe, Ferrant.

Hubertus Sweerts

De 20-jarige Hubertus Sweerts huwde in 1736 met de 18-jarige Marie Anne Van Osmael, dochter van burgemeester Vincent Van Osmael en Gertrude Vandermolen, stammend uit de geslachten Renson, Michal en Neys en verwant aan de families Le Brasseur, Nijs, Schepers en Rega. Zij bewoonden het pachthof Flemalia aan de Grote Brug, waar hun ouders naderhand waren gaan wonen.

Carolus Van Nerum

De gilde van de gulden lelye of het Van Nerumgeslacht (1778)

Henri Struys

De gilde van de Silveren Struysvoghel (1780)

 

Elisabeth Sweerts huwde de rijke brouwerszoon Henricus Struys uit het Hoegaardse gehucht Houtem St.-Katrien. Hij was zoon van Jan Struys en Agnes Huybens, dochter van Lambert Huybens, de kapelmeester van Houtem en van Margareta de Kinder.
Zij was op haar beurt kleindochter van schepen Jan Huybens en Margareta Bormans De families Struys, Vandermolen en Hendrickx behoren tot deze gilde, waar nog zeer weinig onderzoek naar verricht is.

Over de Confrerie en de Gildenraden

Na het huwelijk van Servatius Sweerts met Catharina Peeters in 1700 ontstond een stamraad, de Sweertsraad, samengesteld uit vijf invloedrijke personen: de pastoordeken Jan Vandenputte en zijn latere opvolger Henricus Peeters, secretaris Antonius Sweerts, meier Lambert de Pas en Servatius Sweerts zelf.

Wederom Welkom

U bent wederom van harte welkom op de hernieuwde site van de Heemkring Hoegaarden.

Naar aanleiding van de vernieuwing van onze site bieden wij u het laatste nummer van Familieschoon integraal aan.

Familieschoon is verschenen !

De nieuwe Familieschoon is verschenen.
Uitzonderlijk plaatsen we het integrale nummer online ter uwer beschikking.

Lidmaatschap

Tijdschrift ‘Familieschoon’ - sinds 1960 -
€ 12.50/jaar - € 20 buitenland
Op rekening 330-0544900-08 van Confrerie der V Geslachten Hoegaarden
Correspondentieadres: Dodion Maurice, Lelielaan 34, 3191 Hever
e-mail: maurice@heemkring-hoegaarden.be website: www.heemkring-hoegaarden.be

Alpaïdis n° 182 1/2011

Alpaidis XLVII (2011),nr. 182 1/2011

Tijdschrift voor Heemkunde Folklore en Oudheidkunde
Nieuwsblad van de Hoegaardse Biergilde ‘Die Edele Orde van den Moutstock’

Pagina's