april 2011

Het Pensionaat

Clémence Ausloos

Ook bij de Zusters van de Vereniging met het Heilig Hart/Soeurs de l’Union au Sacré Coeur te Hoegaarden (vanaf 1820) was vanaf het begin van de twintigste eeuw een pensionaatsafdeling voor rijke juffrouwen uit binnen- en buitenland.

Studiebeurs Emile Peeters

De studiebeurs Peeters Emile, 350 euro is te begeven voor het academiejaar 2011-2012. Aanvragen moeten geschieden voor 7 mei 2011. Alle inlichtingen staan aangeplakt in elk gemeentehuis ‘Studiebeurzen van de Provincie Brabant’.

Meer info in de bijgesloten PDF.

Vergadering Confrérie

Zaterdag 11 juni 2011 : Vergadering om 14u (einde 16u) in het Kapittelhuys van ‘De Edele Confrérie der V Notabele Geslachten van Hoegaarden’; de vergadering staat open voor alle familieleden-afstammelingen Sweerts, Van Nerum, Hoebancx en Struys

Ken je dorp - 400 jaar afspanning

Zaterdag 20 augustus 2011 (van 14 tot 18 u) tentoonstelling ‘Ken je dorp-400 jaar afspanning’ in de Cruysblockhoeve bij Rik Cipers, samen met de heemkundige kring, (Tommestraat 1 te Hoegaarden)

Ken je dorp - 400 jaar afspanning

Zondag 21 augustus (van 10 tot 18 u) tentoonstelling ‘Ken je dorp-400 jaar afspanning’ in de Cruysblockhoeve bij Rik Cipers, samen met de heemkundige kring, (Tommestraat 1 te Hoegaarden) met om 15 u voordracht over de Cruysblockhoeve en haar bewoners door de eeuwen heen

Ken je dorp - 400 jaar afspanning

Zaterdag 27 augustus 2011 (van 14 tot 18 u) tentoonstelling ‘Ken je dorp-400 jaar afspanning’ in de Cruysblockhoeve bij Rik Cipers, samen met de heemkundige kring, (Tommestraat 1 te Hoegaarden)

Hoegaardse brouwers: de brouwersrijkdom

Zondag 28 augustus (van 10 tot 18 u) tentoonstelling ‘Ken je dorp-400 jaar afspanning’ in de Cruysblockhoeve bij Rik Cipers, samen met de heemkundige kring, (Tommestraat 1 te Hoegaarden) met om 15 u voordracht over de gouden eeuw van de Hoegaardse brouwers: de brouwersrijkdom in de 18de eeuw te Hoegaarden

Jubileum 'De Gulden Lelie'

Zaterdag 3 september 2011 viering te Hoegaarden van het gouden jubileum van de heropstanding van de familiegilde Van Nerum ‘ De Gulden Lelie’

Regentiedag 2011

Zaterdag 8 oktober jaarlijkse ‘Regentiedag’te Hoegaarden van ‘De Edele Confrérie van de V Notabele Geslachten van Hoegaarden’

Wereldmissiezondag

Zondag 16 oktober wereldmissiezondag in het parochiecentrum van Hoegaarden in samenwerking met de heemkundige kring: Tentoonstelling met film en diabeelden over Hoegaardse missionarissen uit de 19de en de 20ste eeuw

Pagina's