juni 2011

Gouden Jubileum Gulden Lelie

Voor de plechtige herdenking van dit gouden jubileum van de heroprichting
van de‘Gulden Lelie’ worden we verwacht op het gemeentehuis voor een
heildronk en een academische zitting op zaterdag 3 september 2011 van 11
tot 12.30 u.