november 2014

Zaterdag 29 november - Parramore herdenking

Het Parramore-comité heeft de eer U uit te nodigen op de jaarlijkse hulde aan het monument te Hauthem, plechtig ingehuldigd in november 1989, ter nagedachtenis van George Parramore, boordschutter van een Amerikaanse bommenwerper, die bij zijn terugkeer van een zending in Solingen door Duitse jachttoestellen onder vuur werd genomen. Op bevel van de gezagvoerende Luitenant verliet de bemanning één voor één het zwaar gehavende toestel. Tijdens de sprong sloeg Parramore tegen één der stabilisatoren van het vliegtuig, waardoor zijn parachute slechts gedeeltelijk opende.