Familieschoon 55 1 2016

Art. 210
La Noble Confrérie des V Lignages de Notables de Hoegaarden (1741/1908-1971/ ..)
Art. 211 De genealogie van de familie Michel
Art. 212 De tweede reeks foto’s van de Regentiedag van oktober 20
Art. 213 Het Franse leger te Hoegaarden anno 1747.
Oorlogsleed bij de familie VandenBempt - Du Mont te St-Katharina-Hautem.
( Dr. Gilbert Vandenbempt, Haasrode.)
Art 214 César Putzeys krijgt een tegemoetkoming van de Prov. Brabant voor zijn muzikale studies (1869)
Art. 215 Joseph Sweerts (1811-1835)

Familieschoon 54 4 2015

Inhoudsopgave:

- Onze Regentiedag van 10 oktober 2015 in het teken van de huldiging van Z.E.H. Jan Vandervelpen (de eerste reeks foto’s)
- Sweertsen in de ‘grote Oorlog’ en een Sweerts in de gemeentepolitiek in de 20ste eeuw
-Mijn herinneringen aan de eerste wereldoorlog – dagboek (augustus-begin november 1914) van Léonie Arnauts (1841-1917) (3de deel)

Familieschoon

Inhoudsopgave:
* Art. 200 Z.E.H. Jan Vandervelpen (Waanrode 11.11.1925),sinds 15 oktober 1988, 9de mombaarvader van de Confrérie, wordt 90 jaar en is 65 jaar priester
* Art. 201 Z.E.H. Jan Vandervelpen en Z.E.H.Jozef Vander Velpen
* Art. 202 Het kruis van de mombaarvaders
* Art. 203 Mijn herinneringen aan de eerste wereldoorlog – dagboek (augustus-begin november 1914) van Léonie Arnauts (1841-1917) (2ste deel)

Alpaidis 200 3 2015

Inhoudsopgave
* Eerbetoon aan Eric Saelmaekers (1942-2015)
* Bij het nummer 200 van ons tijdschrift: 1965-2015
* Uit het familiealbum en Hoegaardse souveniers van Z.E.H. Jan Vandervelpen, onze pastoor-deken 1975-2002
* Onze federale eerste minister Charles Michel en zijn Hoegaardse afkomst
en familie
* Nieuwe publicaties, verschenen of te verwachten
* Praktische grammatica van het Hoegaards
* De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, en van de Franse en Hollandse periode (1434-1830)

Viering Pierre Celis, 50 jaar brouwer

De heemkring Hoegaarden eert op vrijdag 25 september om 19:30u in het gemeentehuis van Hoegaarden Pierre Celis.
Zijn dochter Christine Celis, Raymond Billen, Christiaen Hennuy en zijn vroegere
pr-manager Miel Mattheus zullen telkens een facet uit de loopbaan van de bekende brouwer onthullen.
Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door componist en Hoegaardier Jeroen d'hoe.

Deelname is gratis.
Bijkomende informatie via Rik Cipers, Tommestraat 1, 3320 Hoegaarden,
T: 016 76 63 27

Nieuwe publicatie: De munten van de Bourgodische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, en van de Franse en Hollandse periode (1430-1830)

Deze nieuwe publicatie van Hugo Vanhoudt geeft een geactualiseerd en uitgebreid overzicht van de centrale muntslag in de Lage Landen van 1434 tot 1830. Het beginjaar is gebaseerd op de Ordonnantie van 23 januari 1434 waarmee hertog Filips de Goede de muntslag in zijn gebieden uniformiseerde – het eindjaar valt samen met het stopzetten van de gemeenschappelijke muntslag onder Willem I, koning der Nederlanden, na het uitroepen van de Belgische onafhankelijkheid in 1830.

Meer informatie via: www.hugovanhoudt.be

Familieschoon 52 2 2015

Inhoudsopgave
Art. 196 Ontvangst op het Brusselse stadhuis, 23 mei 2015 (M. Dodion en W. Pedjko)
Art. 197 Notaris Servaes SWEERTS uit Hoegaarden in conflict met notarissen uit de stad Tienen. (anno 1735) (Dr. Gilbert Vandenbempt)
Art. 198 Het huwelijkscontract van Henricus Hoebancx en Maria Anna Sweerts, de latere stamouders van de gilde van ’t silver swaert opgesteld te Hoegaarden in 1727.
(Dr. Gilbert Vandenbempt)

Alpaidis 199 2 2015

Inhoudsopgave
-Het waardevolle onroerend goed: bouwwerken en zichten te Hoegaarden
op en rond het Gemeenteplein (M. Dodion en Wasily Pedjko)
-Rijkste wijk kwijt bij fusie (Christian Hennuy)
-De artikels die tot nu in ‘Alpaidis’ verschenen in verband met de tweede wereldoorlog
(M. Dodion en Wasily Pedjko)
-Wereldoorlog twee en slachtoffers te Meldert, Outgaarden en Hoegaarden
(M. Dodion en Wasily Pedjko)
-Rantsoenering vanaf te begin (ook tijdens de tweede wereldoorlog)

Pagina's

Subscribe to Heemkring Hoegaarden RSS