Alpaïdis 197 4 2014

Inhoud:
Uit de verborgen geschiedenis van Hoegaarden: De dierenriem op het altaar van
O.-L.-Vrouw in de kerk (Elise Dedobbeleer)
-Het kapelletje van de Onbevlekte Ontvangenis, geschenk van de familie Van Autgaerden – Adams (Maurice Dodion en Wasily Pedjko)
-Oorlogsaffiches 1914-1918, Stille getuigen van het dagelijks leven
(Alvin de Coninck)
-Jubileum familievereniging VAN DEN BEMPT 1984 – 2014
(Dr. Gilbert Vandenbempt)
-DNA-onderzoek bij de familie Vandenbempt (Willy Vandenbempt)

Zaterdag 29 november - Parramore herdenking

Het Parramore-comité heeft de eer U uit te nodigen op de jaarlijkse hulde aan het monument te Hauthem, plechtig ingehuldigd in november 1989, ter nagedachtenis van George Parramore, boordschutter van een Amerikaanse bommenwerper, die bij zijn terugkeer van een zending in Solingen door Duitse jachttoestellen onder vuur werd genomen. Op bevel van de gezagvoerende Luitenant verliet de bemanning één voor één het zwaar gehavende toestel. Tijdens de sprong sloeg Parramore tegen één der stabilisatoren van het vliegtuig, waardoor zijn parachute slechts gedeeltelijk opende.

Regentiedag zaterdag / Journée de la Régence samedi

11u00 Ontvangst op het gemeentehuis te Hoegaarden met inhuldiging van de nieuwe fotogalerij van de hoofddekens van de Confrérie

13u00 Feestmaal, met overhandiging van de genealogie Taverniers – Hoegaarden aan de Hoofderedeken Ereambassadeur Paul Taverniers en aan de Hoegaardse burgemeester J.P. Taverniers

Menu Regentiedag in het Kouterhof te Hoegaarden (€ 28 euro/persoon) (inbegrepen zijn 2 glazen wijn/persoon)

Alpaidis 196 3 2014

Inhoud van Alpaidis, 50ste jaargang, (2014), nr. 196

-De materiële schade aangericht te Hoegaarden door de Duitsers op 18 en 19 augustus 1914
en de vitterij katholieken – liberalen begon al vanaf het begin van de oorlog!

-De bevrijding van Hoegaarden en Tienen op 6 en 7 September 1944 (70 jaar geleden )
-Opdat ook zij nooit worden vergeten: Voorlopige lijst van de Hoegaardse oorlogsslachtoffers van de tweede wereldoorlog (eerste deel)

Familieschoon 48 2 2014

Inhoud

* Editoriaal en verslag van de vergadering van 26 april 2014
Art. 179 De keuze van de Eredekens in de Confrérie vanaf de stichting in december 1741 (M. Dodion en W. Pedjko)

* Art. 180 Constance Van Nerum (Hoegaarden 07.01.1859-Erquelinnes 327.10.1932) – Louis Baude (Courcelles-Motte 04.08.1848-Mortsel 11.06.1916)
(M. Dodion en W. Pedjko)

* Art. 181 Herinneringen aan familieleden in de ‘Groote Oorlog’, of hoe Hoegaardse vrijwilligers aan het front geraakten. (M. Dodion en W. Pedjko)

Alpaïdis 195 2 2014

Inhoud

* Honderd jaar geleden werd de lagere normaalschool van de zusters te Hoegaarden erkend (1914-1976), op 26 april 2014 feestelijk herdacht en hierbij hoort ook een luik over de oorlog 1914/18 (M. Dodion en W. Pedjko)

* En ook dat hoort bij de Eerste Wereldoorlog te Hoegaarden: Dada en het Dadaïsme en de tijdelijke Hoegaardier Pansaers Clément (M. Dodion en W. Pedjko)
Over Brouwen en brouwers in het werk van Dr. Jan Grauls (Hasselt 1887-Astene 1960) (M. Dodion en W. Pedjko)

Familieschoon 47 1 2014

INHOUD

- Verslag vergadering confrérie van 18 januari 2014
- Art. 176 Leon Van Nerum, 11de Linieregiment kreeg o.a. de herinneringsmedaille
Maar hier willen wij nog eens de nadruk vestigen op de schrijfwijze van namen door overheden en andere instanties
- Art. 177 Liefde in oorlogstijd, het huwelijk van Laure Van Nerum in 1916
(M. Dodion en W. Pedjko
- Art. 178 Fernand en René Baude schreven een reisdagboek over hun vlucht van Boom naar Derby (Engeland), opgedragen aan hun moeder Constance Van Nerum
(M.Dodion en W. Pedjko)

Alpaïdis 194 1 2014

Inhoud Editoriaal bij de 50ste jaargang van Alpaidis

Vlag van de confrérie

De vlag van de confrérie, blauwe ondergrond en zilveren ster en palmen en gouden letter.

Wapenschild V geslachten van Hoegaarden

Dit is het wapenschild van de studiebeurs met de druiventros van de stichter deken Henricus Peeters en de vijf symbolen van de vijf stichtende families.

Pagina's

Subscribe to Heemkring Hoegaarden RSS