Gouden Jubileum Gulden Lelie

Op zaterdag 19 augustus 1961 werd de familiegilde Van Nerum, de ‘Gulden
Lelie’, heropgericht te Hoegaarden.
Deze familiegilde was samen met vier andere voortgekomen uit de Confrérie
van de V Notabele Geslachten van Hoegaarden van 20 december 1741.
Dat wil zeggen dat de nakomelingen van Carolus Van Nerum en Barbe
Sweerts op 26 september 1778 hun familiebanden verstevigd hebben door
de stichting van de ‘Gulden Lelie’, die tot doel had alle nakomelingen te
verenigen in één familiecorporatie.
Zij volgden daarmee het voorbeeld van S. Sweerts, H. Hoebancx en H.
Sweerts, waarna ook nog de Struys-familie zal volgen.
In de tweede helft van de 19de eeuw stopten de gilden en de Confrérie hun
activiteiten. Alleen de ‘Gulden Lelie’ hield stand tot 1908.
In 1961 herrees de ‘Gulden Lelie’. Tien jaren later zal zij zelfs aan de basis
liggen van de heroprichting van de ‘Confrérie’.

Voor de plechtige herdenking van dit gouden jubileum van de heroprichting
van de‘Gulden Lelie’ worden we verwacht op het gemeentehuis voor een
heildronk en een academische zitting op zaterdag 3 september 2011 van 11
tot 12.30 u.
Alle afstammelingen van het echtpaar Carolus Van Nerum-Barbe Sweerts
worden verwacht, niet alleen die nog te Hoegaarden wonen, maar ook de
uitgewekenen.
Alle families Van Nerum, van tussen de ‘Gete en de Velp’ en ondertussen
ook wijd en zijd verspreid, worden verwacht op deze feestelijke gebeurtenis.

Vergeet alleen niet naam, contactadres en aantal te melden op onderstaand
correspondentieadres (om praktische redenen).

Hoofdraad: Miel Van Nerum
Willy Sweerts Victor Claes
Tijdschrift ‘Familieschoon’ (sinds 1960) (12.5 euro/jaar-20 euro/buitenland)
Op rekening 330-0544900-08 van Confrerie der V Geslachten Hoegaarden
Correspondentieadres: Dodion Maurice, Lelielaan 34, 3191 Hever
e-mail: maurice@heemkring-hoegaarden.be
website: www.heemkring-hoegaarden.be

Datum: 
zaterdag, september 3, 2011