Tak St.-Joris-Winge (Wever, Antwerpen)

Voor de jubileumviering van de familiegilde Van Nerum op het gemeentehuis te Hoegaarden op zaterdag 3 september 2011 om 11 uur nodigen wij ook van harte de afstammelingen van de stamvertakking Sint-Joris-Winge, Wever, Antwerpen uit.
Het gezin van Ferdinandus Van Nerum en Nathalie Huens bestond uit elf kinderen, waaronder 2 priesters, 2 kloosterzusters, 1 ongehuwde zoon, 3 ongehuwde en 3 gehuwde dochters. Zij vormden een parel uit het ‘Neerhemgeslacht’ en ofschoon zij de laatste naamdragers waren van de Van Nerumstam uit Wever, toch blijft het ‘neerhembloed’ voortleven in de nakomelingen Godts, Caluwaerts, Chaltin, Stevenart, Davidts, Dieu, en Dumon, die allen langs moederskant uit het Van Nerumgeslacht gesproten zijn.
Hopelijk ontmoeten we er enkelen van te Hoegaarden op 3 september e.k.

Wij wachten ook met spanning op reacties vanuit het Antwerpse.