Veertig jaar +1 +10 Heemkunde

Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht Veertig jaar+1 Heemkunde en heemkundig tijdschrift te Hoegaarden 1965-2005 en daarboven een update tot en met 2010
Beredeneerde inhoud, aangevuld met een Hoegaardse bibliografie door Maurice Dodion.