Carolus Van Nerum

De gilde van de gulden lelye of het Van Nerumgeslacht (1778)

Deze gilde werd op haar beurt opgericht door de zonen van Carolus (Charles)Van Nerum, om naar het voorbeeld van hun zwagers de belangen van de Van Nerumkinderen veilig te stellen in de toekenningen van de studiebeurzen Henricus Peeters.
De stamvader van dit geslacht te Hoegaarden was Carolus (Charles) Van Nerum, geboren te Bunsbeek als zoon van Joannes en Lucia Wanten (Tienen) wonend te Waanrode.
Afstammingen vinden we bij de families Geerts, Sweerts, De Zangré, Dewaelheyns, Dehennin, Van Autgaerden, Nijs, Evrard, Lintermans

Afbeelding: 
Van Nerum