Over de Confrerie en de Gildenraden

Na het huwelijk van Servatius Sweerts met Catharina Peeters in 1700 ontstond een stamraad, de Sweertsraad, samengesteld uit vijf invloedrijke personen: de pastoordeken Jan Vandenputte en zijn latere opvolger Henricus Peeters, secretaris Antonius Sweerts, meier Lambert de Pas en Servatius Sweerts zelf.

Het voornoemde echtpaar koos, nadat de oudste zoon voor het priesterschap was bestemd om Henricus Peeters eens op te volgen, zorgvuldig de echtgenoten uit voor de kinderen. Zo kwamen Hubertus Sweerts, Servatius Sweerts en hun schoonbroers Carolus Van Nerum (uit Bunsbeek/Waanrode), Henri Hoebancx (uit Attenhoven) en Henri Struys (uit Hauthem) als de volgende generatie machthebbers te Hoegaarden aan het bewind. Om hun macht te bestendigen stichtte pastoor-deken Henricus Peeters twee nog steeds bestaande studiebeurzen, die na zijn dood beheerd werd door de daarvoor opgerichte Edele Confrerie van de V Notabele Geslachten van Hoegaarden (1741). Deze vijf waren de gehuwde kinderen van Servatius Sweerts en Catharina Peeters en hun nakomelingen. Naderhand richtte elk van de vijf begunstigde families nog een eigen familiegilde op tussen 1768 en 1780: de Zwarte Merel, het Groene Klaverblad, de Gulden Lelie, het Zilveren Zwaard en de Zilveren Struisvogel.

In de tweede helft van de 19de eeuw ging de confrérie ten onder aan inwendige twisten en ook de familiegilden doofden uit in het eerste decennium van de 20ste eeuw. De aanzienlijke archieven werden in de loop van de jaren 1950 gerecupereerd, Familieschoon begon te verschijnen in 1960, de confrérie werd heropgestart in 1971, de gilden vonden een nieuwe adem en de studiebeurzen Peeters zijn nog steeds te begeven.

Hoegaardse families en sinds 1741 hun vertakkingen in binnen- en buitenland en ook allen die met dit levend erfgoed kennis willen maken kunnen lid worden en daardoor steun en hulp krijgen bij het samenstellen van hun genealogie en/of wapenschild. Het is ook een unieke gelegenheid voor nieuwe inwoners van Groot- Hoegaarden om kennis te maken met dit unieke verleden.