Familieschoon 47 1 2014

INHOUD

- Verslag vergadering confrérie van 18 januari 2014
- Art. 176 Leon Van Nerum, 11de Linieregiment kreeg o.a. de herinneringsmedaille
Maar hier willen wij nog eens de nadruk vestigen op de schrijfwijze van namen door overheden en andere instanties
- Art. 177 Liefde in oorlogstijd, het huwelijk van Laure Van Nerum in 1916
(M. Dodion en W. Pedjko
- Art. 178 Fernand en René Baude schreven een reisdagboek over hun vlucht van Boom naar Derby (Engeland), opgedragen aan hun moeder Constance Van Nerum
(M.Dodion en W. Pedjko)