Alpaïdis 197 4 2014

Inhoud:
Uit de verborgen geschiedenis van Hoegaarden: De dierenriem op het altaar van
O.-L.-Vrouw in de kerk (Elise Dedobbeleer)
-Het kapelletje van de Onbevlekte Ontvangenis, geschenk van de familie Van Autgaerden – Adams (Maurice Dodion en Wasily Pedjko)
-Oorlogsaffiches 1914-1918, Stille getuigen van het dagelijks leven
(Alvin de Coninck)
-Jubileum familievereniging VAN DEN BEMPT 1984 – 2014
(Dr. Gilbert Vandenbempt)
-DNA-onderzoek bij de familie Vandenbempt (Willy Vandenbempt)
-Parramore herdacht op 29 november 2014 aan het monument te Hauthem
-Uiteenzetting en discussieforum over de tweede wereldoorlog te Hoegaarden
in mei 2015
-GONE WEST, Beeldend kunstproject “Coming World Remember Me”
-Het Hoegaardse bier scheert hoge toppen in een geglobaliseerde wereld anno 2014