Wederom Welkom

U bent wederom van harte welkom op de hernieuwde site van de Heemkring Hoegaarden.

Naar aanleiding van de vernieuwing van onze site bieden wij u het laatste nummer van Familieschoon integraal aan.

Inhoud
De stichter van de Groene Klavergilde Hubert Sweerts (M. Dodion en W. Pedjko)
Families Van Nerum en Tesseur herdenken Irma Tesseur te Hoegaarden (M. D. en W. P.)
Genealogische gegevens bij de bewaarde foto’s in de collectie van Mariadal (M. D. en W. P.)
Van Nerum stam: Genealogie uit de Gerardusstam van Huizingen/La branche Van Nerum de
Huizingen (Maurice Dodion)
Necrologie: bij het overlijden van Charles Van Nerum (1929-2010)