Brussel !

Ontvangst en twee rondleidingen met gids op donderdag 23 april 2015 te Brussel: Stadhuis en Broodhuis (14 tot ca. 17 uur)

Wij worden ontvangen op het Brusselse stadhuis in het kader van het
Geslacht Sweerts.

13.30 :
Alle deelnemers komen op eigen kracht naar Brussel waar we
verzamelen aan de loketten van het station Brussel-Centraal

14 uur :
ontvangst in Maximiliaanzaal van het stadhuis door Els Ampe, schepen
van de stad Brussel; échevin de la ville de Bruxelles

14u30 à 14u45 :
start rondleiding door gidsen van het Stadhuis

15u30 :

bezoek aan het Broodhuis onder begeleiding van gidsen.

Wie graag deelneemt aan deze manifestatie geeft zijn naam en adres op aan
Pour participer il faut seulement s’inscrire avec nom et adresse chez:

Monique Van Nerum, Oudstrijdersstraat 13 3320 Hoegaarden of 016/766.868
of/ou
Willy Sweerts, willy.sweerts@skynet.be of 013/311.081

Het hele programma wordt ons kosteloos aangeboden door de stad Brussel, dank zij onze Hoofdonderdeken Willy Sweerts/ La participation est entièrement gratuite

Wie 65+ is betaalt voor zijn treinreis heen en weer vanuit elk Belgisch station slechts 6 euro/Ceux qui ont atteint l’âge de 65 ans ne paient que 6 euro pour le billet de train

Deelname melden tegen 12 april 2015 a.u.b.