Alpaidis 199 2 2015

Inhoudsopgave
-Het waardevolle onroerend goed: bouwwerken en zichten te Hoegaarden
op en rond het Gemeenteplein (M. Dodion en Wasily Pedjko)
-Rijkste wijk kwijt bij fusie (Christian Hennuy)
-De artikels die tot nu in ‘Alpaidis’ verschenen in verband met de tweede wereldoorlog
(M. Dodion en Wasily Pedjko)
-Wereldoorlog twee en slachtoffers te Meldert, Outgaarden en Hoegaarden
(M. Dodion en Wasily Pedjko)
-Rantsoenering vanaf te begin (ook tijdens de tweede wereldoorlog)
-Een smartelijk ongeval te Hauthem en begrafenis in de kapel in 1725
Was er één dode of vielen er twee? (M. Dodion en Wasily Pedjko)
-Zo beleefden de Zusters van Goetsenhoven de eerste wereldoorlog