Familieschoon is verschenen !

De nieuwe Familieschoon is verschenen.
Uitzonderlijk plaatsen we het integrale nummer online ter uwer beschikking.

In dit nummer vindt u:

Inhoud
De stichter van de Groene Klavergilde Hubert Sweerts (M. Dodion en W. Pedjko)
Families Van Nerum en Tesseur herdenken Irma Tesseur te Hoegaarden (M. D. en W. P.)
Genealogische gegevens bij de bewaarde foto’s in de collectie van Mariadal (M. D. en W. P.)
Van Nerum stam: Genealogie uit de Gerardusstam van Huizingen/La branche Van Nerum de Huizingen (Maurice Dodion)
Necrologie: bij het overlijden van Charles Van Nerum (1929-2010)