Nieuwe publicatie: De munten van de Bourgodische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, en van de Franse en Hollandse periode (1430-1830)

Deze nieuwe publicatie van Hugo Vanhoudt geeft een geactualiseerd en uitgebreid overzicht van de centrale muntslag in de Lage Landen van 1434 tot 1830. Het beginjaar is gebaseerd op de Ordonnantie van 23 januari 1434 waarmee hertog Filips de Goede de muntslag in zijn gebieden uniformiseerde – het eindjaar valt samen met het stopzetten van de gemeenschappelijke muntslag onder Willem I, koning der Nederlanden, na het uitroepen van de Belgische onafhankelijkheid in 1830.

Meer informatie via: www.hugovanhoudt.be