Alpaidis 201 4 2015

Inhoudsopgave:

-‘Vaarwel …troost u vooral gij mijne broeders die voor ’t vaderland strijden’
De familie Michel in de oorlog 1914-1918 en ook nog slachtoffer van de Spaanse griep
- Over de tentoonstelling in het gemeentehuis
-De dankbetuigingen van de leerlingen van de gemeenteschool aan de Amerikaanse weldoener (1917)
- Ook de kinderen van Outgaarden kregen sandwiches en soep van hun gemeentebestuur
- De Duitse zusters in de congregatie in augustus 1914 bleven-de hemel zij dank-heel de oorlog te Hoegaarden
- Uitnodiging: Alles over genealogie en Familiekunde te Wavre op 20 en 21 februari 2016
- Ons Hoegaards bier in de literatuur