De inhoud:

Inhoud van Alpaidis, 50ste jaargang, (2014), nr. 196

-De materiële schade aangericht te Hoegaarden door de Duitsers op 18 en 19 augustus 1914
en de vitterij katholieken – liberalen begon al vanaf het begin van de oorlog!

-De bevrijding van Hoegaarden en Tienen op 6 en 7 September 1944 (70 jaar geleden )
-Opdat ook zij nooit worden vergeten: Voorlopige lijst van de Hoegaardse oorlogsslachtoffers van de tweede wereldoorlog (eerste deel)

-Uit de geheime geschiedenis van Hoegaarden: het kruis aan de ‘spoorwegbrug’ te Rommersom herinnert aan een gesneuvelde uit de tweede wereldoorlog

-Paramore-herdenking op zaterdag 29 november 2014

-Het Hoegaardse bier en onze buren de Nederlanders; Uit Nederlandse dagbladen 1989-1994, vijf jaren LEERRIJKE geschiedenis

-De kronieken van Hoegaarden, Meldert en Outgaarden van C. Hennuy op het net en aangevuld

Klik hier voor de bijlage:

De inhoud:

Inhoud:
Uit de verborgen geschiedenis van Hoegaarden: De dierenriem op het altaar van
O.-L.-Vrouw in de kerk (Elise Dedobbeleer)
-Het kapelletje van de Onbevlekte Ontvangenis, geschenk van de familie Van Autgaerden – Adams (Maurice Dodion en Wasily Pedjko)
-Oorlogsaffiches 1914-1918, Stille getuigen van het dagelijks leven
(Alvin de Coninck)
-Jubileum familievereniging VAN DEN BEMPT 1984 – 2014
(Dr. Gilbert Vandenbempt)
-DNA-onderzoek bij de familie Vandenbempt (Willy Vandenbempt)
-Parramore herdacht op 29 november 2014 aan het monument te Hauthem
-Uiteenzetting en discussieforum over de tweede wereldoorlog te Hoegaarden
in mei 2015
-GONE WEST, Beeldend kunstproject “Coming World Remember Me”
-Het Hoegaardse bier scheert hoge toppen in een geglobaliseerde wereld anno 2014

Klik hier voor de bijlage:

De inhoud:

Inhoud
Edito en vooruitzichten voor 2015
Art. 187 De 33 ste Regentiedag van 11 oktober 2014 stond in het teken van de familie Taverniers
Art. 188 De keuze van de Eredekens in de Confrérie vanaf de stichting in december 1741 (vervolg)
Art. 189 Constance Van Nerum (Hoegaarden 07.01.1859-Erquelinnes 327.10.1932) – Louis Baude (Courcelles-Motte 04.08.1848-Mortsel 11.06.1916), (vervolg en einde)
Art. 190 Register van de persoonsnamen (patiënten en dokters) op de ‘Observations médicales’ (1845-1875) van dokter J.B. Van Nerum

Klik hier voor de bijlage:

De inhoud:

Klik hier voor de bijlage:

De inhoud:

Inhoud
Ontvangst en twee rondleidingen met gids op donderdag 23 april 2015 te Brussel: Stadhuis en Broodhuis (14 tot ca. 17 uur)
Art. 191 Henri Van Nerum en Pierre Evrard bezochten onmiddellijk na de gevechten het slagveld van Waterloo (juni 1815)
Art. 192 Onze Jubilaris, Z.E.H. Jan Vandervelpen, 9de Mombaarvader van de
V Geslachten wordt 90 jaar
Art. 193 Hoe ook een familienaam van bij ons kan verbasteren: Finoulst
Art. 194 Genealogie Lamens uit Bost
Art. 195 Mijn herinneringen aan de eerste wereldoorlog – dagboek (augustus-begin november 1914) van Léonie Arnauts (1841-1917) (1ste deel)
Kroniek van Hoegaarden 2014 online
Inhoud van de 50ste jaargang van Alpaidis (2014)
Inhoud van de 55ste jaargang van Familieschoon (2014)

Klik hier voor de bijlage:

De inhoud:

Inhoudsopgave
-Het waardevolle onroerend goed: bouwwerken en zichten te Hoegaarden
op en rond het Gemeenteplein (M. Dodion en Wasily Pedjko)
-Rijkste wijk kwijt bij fusie (Christian Hennuy)
-De artikels die tot nu in ‘Alpaidis’ verschenen in verband met de tweede wereldoorlog
(M. Dodion en Wasily Pedjko)
-Wereldoorlog twee en slachtoffers te Meldert, Outgaarden en Hoegaarden
(M. Dodion en Wasily Pedjko)
-Rantsoenering vanaf te begin (ook tijdens de tweede wereldoorlog)
-Een smartelijk ongeval te Hauthem en begrafenis in de kapel in 1725
Was er één dode of vielen er twee? (M. Dodion en Wasily Pedjko)
-Zo beleefden de Zusters van Goetsenhoven de eerste wereldoorlog

Klik hier voor de bijlage:

De inhoud:

Inhoudsopgave
Art. 196 Ontvangst op het Brusselse stadhuis, 23 mei 2015 (M. Dodion en W. Pedjko)
Art. 197 Notaris Servaes SWEERTS uit Hoegaarden in conflict met notarissen uit de stad Tienen. (anno 1735) (Dr. Gilbert Vandenbempt)
Art. 198 Het huwelijkscontract van Henricus Hoebancx en Maria Anna Sweerts, de latere stamouders van de gilde van ’t silver swaert opgesteld te Hoegaarden in 1727.
(Dr. Gilbert Vandenbempt)
Art. 199 Jean François Lowet, zoon van Marie Anne Sweerts uit de Cruysblock, trouwt met een T’Serclaes, familie die leden telt binnen vier van de zeven Brusselse Geslachten.
(M. Dodion en W. Pedjko)

Klik hier voor de bijlage:

De inhoud:

De heemkring Hoegaarden eert op vrijdag 25 september om 19:30u in het gemeentehuis van Hoegaarden Pierre Celis.
Zijn dochter Christine Celis, Raymond Billen, Christiaen Hennuy en zijn vroegere
pr-manager Miel Mattheus zullen telkens een facet uit de loopbaan van de bekende brouwer onthullen.
Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door componist en Hoegaardier Jeroen d'hoe.

Deelname is gratis.
Bijkomende informatie via Rik Cipers, Tommestraat 1, 3320 Hoegaarden,
T: 016 76 63 27

Klik hier voor de bijlage:
Geen bijlage beschikbaar

De inhoud:

Inhoudsopgave
* Eerbetoon aan Eric Saelmaekers (1942-2015)
* Bij het nummer 200 van ons tijdschrift: 1965-2015
* Uit het familiealbum en Hoegaardse souveniers van Z.E.H. Jan Vandervelpen, onze pastoor-deken 1975-2002
* Onze federale eerste minister Charles Michel en zijn Hoegaardse afkomst
en familie
* Nieuwe publicaties, verschenen of te verwachten
* Praktische grammatica van het Hoegaards
* De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, en van de Franse en Hollandse periode (1434-1830)

Klik hier voor de bijlage:

Pagina's