De inhoud:

Inhoudsopgave:
* Art. 200 Z.E.H. Jan Vandervelpen (Waanrode 11.11.1925),sinds 15 oktober 1988, 9de mombaarvader van de Confrérie, wordt 90 jaar en is 65 jaar priester
* Art. 201 Z.E.H. Jan Vandervelpen en Z.E.H.Jozef Vander Velpen
* Art. 202 Het kruis van de mombaarvaders
* Art. 203 Mijn herinneringen aan de eerste wereldoorlog – dagboek (augustus-begin november 1914) van Léonie Arnauts (1841-1917) (2ste deel)
* Art.204 Jean François Lowet, zoon van Marie Anne Sweerts uit de Cruysblock, trouwt met een T’Serclaes, familie die leden telt binnen vier van de zeven Brusselse Geslachten.
* Art. 205 Aanbevolen publicatie over de familie Van Nerum - Wever
* Art. 206 Het dessert op de Regentiedag laat ons proeven van de Hoegaardse likeur ‘Val Virginal’

Klik hier voor de bijlage:

De inhoud:

Inhoudsopgave:

-‘Vaarwel …troost u vooral gij mijne broeders die voor ’t vaderland strijden’
De familie Michel in de oorlog 1914-1918 en ook nog slachtoffer van de Spaanse griep
- Over de tentoonstelling in het gemeentehuis
-De dankbetuigingen van de leerlingen van de gemeenteschool aan de Amerikaanse weldoener (1917)
- Ook de kinderen van Outgaarden kregen sandwiches en soep van hun gemeentebestuur
- De Duitse zusters in de congregatie in augustus 1914 bleven-de hemel zij dank-heel de oorlog te Hoegaarden
- Uitnodiging: Alles over genealogie en Familiekunde te Wavre op 20 en 21 februari 2016
- Ons Hoegaards bier in de literatuur

Klik hier voor de bijlage:

De inhoud:

Inhoudsopgave:

- Onze Regentiedag van 10 oktober 2015 in het teken van de huldiging van Z.E.H. Jan Vandervelpen (de eerste reeks foto’s)
- Sweertsen in de ‘grote Oorlog’ en een Sweerts in de gemeentepolitiek in de 20ste eeuw
-Mijn herinneringen aan de eerste wereldoorlog – dagboek (augustus-begin november 1914) van Léonie Arnauts (1841-1917) (3de deel)

Klik hier voor de bijlage:

De inhoud:

Art. 210
La Noble Confrérie des V Lignages de Notables de Hoegaarden (1741/1908-1971/ ..)
Art. 211 De genealogie van de familie Michel
Art. 212 De tweede reeks foto’s van de Regentiedag van oktober 20
Art. 213 Het Franse leger te Hoegaarden anno 1747.
Oorlogsleed bij de familie VandenBempt - Du Mont te St-Katharina-Hautem.
( Dr. Gilbert Vandenbempt, Haasrode.)
Art 214 César Putzeys krijgt een tegemoetkoming van de Prov. Brabant voor zijn muzikale studies (1869)
Art. 215 Joseph Sweerts (1811-1835)
Kroniek van 2015 en 50 jaar de Klup (Christian Hennuy)
Inhoud van de 51ste jaargang van Alpaidis
Inhoud van de 56ste jaargang van Familieschoon

Klik hier voor de bijlage:

Pagina's